≡ Menu

Kurs Pedagogiczny

Ostateczna rejestracja

Prosimy o wypełnienie formularza

Kurs Pedagogiczny.

Pola oznaczone * są polami wymaganymi

Dane potrzebne do wystawienia zaświadczenia:

Twoje imię* (wymagane)

Twoje nazwisko* (wymagane)

Miejsce urodzenia* (wymagane)

Województwo urodzenia* (wymagane)

Data urodzenia* (wymagane)

Pesel* (wymagane)

Dane kontaktowe:

Twój e-mail* (wymagane)

Telefon* (wymagane)

Dane do faktury:

Nazwa firmy

NIP

Ulica

Miasto

Kod pocztowy

Dane potrzebne do wysłania Zaświadczenia:

Ulica* (wymagane)

Miasto* (wymagane)

Kod pocztowy*

Kod promocyjny

Zobacz naszą politykę prywatności

Oświadczam, iż spełniam wymagania wstępne dla uczestników kursu pedagogicznego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626). określonymi w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia wymienionego w pkt. I.1 uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub zobacz więcej ...

Oświadczam, iż mam ukończone 18 lat, posiadam wykształcenie minimum średnie (niekoniecznie matura).

Ochrona danych
Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności handlowej i zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz jej późniejsze zmiany) informuje, że administratorem danych jest:
Centrum Kształcenia Agat
Waldemar Ałdaś
ul. Wiśniowa 26
67-200 Głogów