≡ Menu

Kurs Pedagogiczny

Zakonczenie

Gratulujemy ukończenia szkolenia!

Prosimy o wypełnienie formularz kontaktowego.

Umożliwi to wysłanie zaświadczenia:

Kurs Pedagogiczny.

Pola oznaczone * są polami wymaganymi

Dane potrzebne do wystawienia zaświadczenia:

Twoje imię* (wymagane)

Twoje nazwisko* (wymagane)

Miejsce urodzenia* (wymagane)

Województwo urodzenia* (wymagane)

Data urodzenia* (wymagane)

Pesel* (wymagane)

Dane kontaktowe:

Twój e-mail* (wymagane)

Telefon* (wymagane)

Dane do faktury:

Nazwa firmy

NIP

Ulica

Miasto

Kod pocztowy

Dane potrzebne do wysłania Zaświadczenia:

Ulica* (wymagane)

Miasto* (wymagane)

Kod pocztowy*

Kod promocyjny

Zobacz naszą politykę prywatności

Oświadczam, iż mam ukończone 18 lat, posiadam wykształcenie minimum średnie (niekoniecznie matura).

Ochrona danych
Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności handlowej i zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz jej późniejsze zmiany) informuje, że administratorem danych jest:
Centrum Kształcenia Agat
Waldemar Ałdaś
ul. Wiśniowa 26
67-200 Głogów